Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลคลองใหญ่คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลคลองใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่องจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่่่า170กิโลวัตต์แบบอัดท้าย 1 คัน ประกาศ เรื่องจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่่่า170กิโลวัตต์แบบอัดท้าย 1 คัน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ.2561รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น

ดูทั้งหมด

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล.และแนวกั้นตลิ่งฯ ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding) (ครั้งที่ 2)ประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล.และแนวกั้นตลิ่งฯ ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณซอยบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ด้วยวิธี (e-bidding) (ครั้งที่ 2)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณซอยบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ด้วยวิธี (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล.และแนวกั้นตลิ่งฯ ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding)ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล.และแนวกั้นตลิ่งฯ ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding)
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding)ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน วางท่อระบายน้ำ ทางเท้า คสล.ม.3ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน วางท่อระบายน้ำ ทางเท้า คสล.ม.3ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูทั้งหมด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งหลุมขยะ บริเวณหลุมขยะหาดไพลิน ม.2 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งหลุมขยะ บริเวณหลุมขยะหาดไพลิน ม.2 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์รถกระเช้าไฟฟ้า 80-6658 ตราด จำนวน 23 รายการประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์รถกระเช้าไฟฟ้า 80-6658 ตราด จำนวน 23 รายการ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน 12 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน 12 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2561การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2561
ราคากลางจัดซื้อตู้และระบบควบคุมปิด-เปิด ระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบอัตโนมัติราคากลางจัดซื้อตู้และระบบควบคุมปิด-เปิด ระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบอัตโนมัติ
ราคากลางเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยราคากลางเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดินเท้าซอยวรรณกิจสายล่าง ม.7ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดินเท้าซอยวรรณกิจสายล่าง ม.7

ดูทั้งหมด

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแม่ทับทิม
องค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอคลองใหญ่ ทั้งยังเป็นที่สักการะของพี่น้องชาวประมงของอำเภอคลองใหญ่และชาวเรือทั่วไป และจะมีงานสมโภชน์ประจำปีทุกๆปี
พระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ ปัจจันตคีรีเขตประชานาถพระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ ปัจจันตคีรีเขตประชานาถ
พระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ ปัจจันตคีรีเขตประชานาถ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ทรงนั่ง ซึ่งประดิษฐ์สถานบนเขาท่านก๋ง
ศูนย์ราชการรุณย์ สภากาชาดไทยศูนย์ราชการรุณย์ สภากาชาดไทย
เดิมชื่อว่า ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ตั้งอยู่ถนนตราด-คลองใหญ่ กิโลเมตรที่ ๔๘ ริมทางหลวงหมายเลข ๓
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณปี 2557 ซึ่งก็จะเป็นท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอคลองใหญ่ ในการเดินทางไปสู่ เกาะกูด และเกาะช้าง อีกทั้งการขนส่งสินค้าจากอาเซียน
หาดบานชื่นหาดบานชื่น
เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของอำเภอคลองใหญ่ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดต่างมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก ด้วยบรรยากาศ หาดทรายขาว และยาวที่สุดในแถบนี้
ตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็กตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็ก
ตั้งอยู่บ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก เป็นหมู่บ้านสุดชายแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา อยู่ปลายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)

ดูทั้งหมด

กระดานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

Q097803
2275/8
Q144843
1354/1
Q142445
1198/1
Q143222
1228/0
Q135160
2591/0
Q123331
1475/0
Q097805
1381/0

แผนพัฒนาสามปีแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสามปีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค 100% ทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันอุบัติทางถนน