Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลคลองใหญ่คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลคลองใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง

ดูทั้งหมด

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 60 วัตต์ พร้อมเสากิ่งเดี่ยวบนแนวกั้นตลิ่ง ม.2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธี e-biddingประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 60 วัตต์ พร้อมเสากิ่งเดี่ยวบนแนวกั้นตลิ่ง ม.2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศ ยกเลิกโครงการก่อสร้างสำหรับก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.และแนวกั้นตลิ่งพร้อมทางเดินเท้าต่อโครงการเดิม โดยวิธีคัดเลือกประกาศ ยกเลิกโครงการก่อสร้างสำหรับก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.และแนวกั้นตลิ่งพร้อมทางเดินเท้าต่อโครงการเดิม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล.และแนวกั้นตลิ่งฯ ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding) (ครั้งที่ 2)ประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล.และแนวกั้นตลิ่งฯ ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณซอยบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ด้วยวิธี (e-bidding) (ครั้งที่ 2)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณซอยบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ด้วยวิธี (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล.และแนวกั้นตลิ่งฯ ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding)ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล.และแนวกั้นตลิ่งฯ ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding)

ดูทั้งหมด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลสและติดตั้งกันสาดสังกะสีตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลสและติดตั้งกันสาดสังกะสีตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครนรถกระเช้าไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครนรถกระเช้าไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงทาสีโครงหลังคาเหล็กและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดสด จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงทาสีโครงหลังคาเหล็กและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดสด จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2561การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2561
ราคากลางจัดซื้อตู้และระบบควบคุมปิด-เปิด ระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบอัตโนมัติราคากลางจัดซื้อตู้และระบบควบคุมปิด-เปิด ระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบอัตโนมัติ
ราคากลางเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยราคากลางเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดินเท้าซอยวรรณกิจสายล่าง ม.7ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดินเท้าซอยวรรณกิจสายล่าง ม.7

ดูทั้งหมด

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแม่ทับทิม
องค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอคลองใหญ่ ทั้งยังเป็นที่สักการะของพี่น้องชาวประมงของอำเภอคลองใหญ่และชาวเรือทั่วไป และจะมีงานสมโภชน์ประจำปีทุกๆปี
พระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ ปัจจันตคีรีเขตประชานาถพระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ ปัจจันตคีรีเขตประชานาถ
พระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ ปัจจันตคีรีเขตประชานาถ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ทรงนั่ง ซึ่งประดิษฐ์สถานบนเขาท่านก๋ง
ศูนย์ราชการรุณย์ สภากาชาดไทยศูนย์ราชการรุณย์ สภากาชาดไทย
เดิมชื่อว่า ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ตั้งอยู่ถนนตราด-คลองใหญ่ กิโลเมตรที่ ๔๘ ริมทางหลวงหมายเลข ๓
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณปี 2557 ซึ่งก็จะเป็นท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอคลองใหญ่ ในการเดินทางไปสู่ เกาะกูด และเกาะช้าง อีกทั้งการขนส่งสินค้าจากอาเซียน
หาดบานชื่นหาดบานชื่น
เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของอำเภอคลองใหญ่ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดต่างมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก ด้วยบรรยากาศ หาดทรายขาว และยาวที่สุดในแถบนี้
ตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็กตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็ก
ตั้งอยู่บ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก เป็นหมู่บ้านสุดชายแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา อยู่ปลายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)

ดูทั้งหมด

กระดานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

Q097803
2339/8
Q144843
1440/1
Q142445
1250/1
Q143222
1291/0
Q135160
2775/0
Q123331
1597/0
Q097805
1442/0

แผนพัฒนาสามปีแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสามปีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค 100% ทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันอุบัติทางถนน