Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสวนหย่อมเทศบาลตำบลคลองใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสวนหย่อมเทศบาลตำบลคลองใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอยในโรงคัดแยกขยะมูลฝอยร่วมของศูนย์การกำจัดขยะมูลฝอยฯ จำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอยในโรงคัดแยกขยะมูลฝอยร่วมของศูนย์การกำจัดขยะมูลฝอยฯ จำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครนสลิงติดหลังรถกระเช้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครนสลิงติดหลังรถกระเช้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งหลุมขยะ บริเวณหลุมขยะหาดไพลิน ม.2 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งหลุมขยะ บริเวณหลุมขยะหาดไพลิน ม.2 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์รถกระเช้าไฟฟ้า 80-6658 ตราด จำนวน 23 รายการ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์รถกระเช้าไฟฟ้า 80-6658 ตราด จำนวน 23 รายการ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน 12 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน 12 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ (ธงและตราสัญลักษณ์อาเซียน) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ (ธงและตราสัญลักษณ์อาเซียน) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5148 ตราด จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5148 ตราด จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้กวาดทางมะพร้าวหุ้มกระบอก จำนวน 100 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้กวาดทางมะพร้าวหุ้มกระบอก จำนวน 100 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนวัสดุรถยนต์บรรทุกน้ำ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนวัสดุรถยนต์บรรทุกน้ำ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[ next>> ]  [ Last ]