Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนวัสดุรถยนต์บรรทุกน้ำ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนวัสดุรถยนต์บรรทุกน้ำ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ 120 ลิตร พร้อมล้อ-ฝาเปิด-ปิด ฝามีช่องทิ้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ 120 ลิตร พร้อมล้อ-ฝาเปิด-ปิด ฝามีช่องทิ้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้หมายเลขทะเบียน 441 60 0015 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้หมายเลขทะเบียน 441 60 0015 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน วางท่อระบายน้ำ ทางเท้า คสล.หมู่ 3 ต.คลองใหญ่  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน วางท่อระบายน้ำ ทางเท้า คสล.หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงตามสาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงตามสาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5025 ตราด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5025 ตราด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขทะเบียน 417 59 0005 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขทะเบียน 417 59 0005 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊นเตอร์ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊นเตอร์ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะฯ(CBM)ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการ,ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะฯ(CBM)ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต๊นท์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต๊นท์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประจำปีฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประจำปีฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องเสียงและไฟแสงสว่างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประจำปีฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องเสียงและไฟแสงสว่างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประจำปีฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเวทีและตกแต่งเวทีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประจำปีศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเวทีและตกแต่งเวทีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประจำปีศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการปลููกผักสวนครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการปลููกผักสวนครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9
[ next>> ]  [ Last ]