Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลคลองใหญ่คัพ ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลคลองใหญ่คัพ ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข-9507 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข-9507 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมเพื่อปรึกษาหารือและจัดเตรียมงานโครงการประเพณีสงกรานต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมเพื่อปรึกษาหารือและจัดเตรียมงานโครงการประเพณีสงกรานต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการปลูกผักสวนครัว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการปลูกผักสวนครัว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่าง ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ สมัยวิสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่าง ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ สมัยวิสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5148 ตราด ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5148 ตราด ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่างโครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปี พ.ศ.2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม,อาหารว่างโครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปี พ.ศ.2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำประกาศนียบัตรโครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำประกาศนียบัตรโครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้สดสถานที่อบรมโครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้สดสถานที่อบรมโครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 400 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 400 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-6674 ตราด ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-6674 ตราด ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 80-4179 ตราด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 80-4179 ตราด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข) ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หมายเลขทะเบียน 416 53 0043 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หมายเลขทะเบียน 416 53 0043 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการต้นกล้าคุณธรรม ปีการศีกษา 2560 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มโครงการต้นกล้าคุณธรรม ปีการศีกษา 2560 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขทะเบียน 416 55 0057 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขทะเบียน 416 55 0057 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]