Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ประวัติเทศบาลตำบลคลองใหญ่


   อาคารหลังเก่าเทศบาลตำบลคลองใหญ่ (สำนักงานประถมศึกษาอยู่ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่)

             เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล  เป็นเทศบาล  พ.ศ.  2542  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 116 ตอนที่  9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
              เทศบาลตำบลคลองใหญ่ได้ย้ายจากชั้นสองของที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่มาอยู่ที่สำนักงานประถมศึกษาอำเภอคลองใหญ่ (หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ หนังสือ ที่ ศธ.04054/296 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2546)
              
ปัจจุบันเทศบาลตำบลคลองใหญ่ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารสำนักงานชั่วคราวบนถนนมุ่งคีรี ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่จะอยู่เยื้องสามแยกธนาคารกรุงไทย.........ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดตราด 74 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาล 2.5 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ราบแคบๆ อยู่ระหว่าง เทือกเขาบรรทัดกับทะเลอ่าวไทย  อยู่ในพื้นที่บางส่วนของ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด


        
อาคารสำนักงานชั่วคราวและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคลองใหญ่

ลักษณะที่ตั้ง
อาณาเขต เขตการปกครอง มีพื้นที่  2.50 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตทางทิศเหนือ             ติดต่อกับ        หมู่ 7 ต.คลองใหญ่ (แยกซอยเคนจิ)
อาณาเขตทางทิศใต้                  ติดต่อกับ        หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ (โรงน้ำแข็ง บ.นรินทร์โชค จก.)  
อาณาเขตทางทิศตะวันออก      ติดต่อกับ        หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ (ปั๊มน้ำมัน ปตท.)
อาณาเขตทางทิศตะวันตก         ติดต่อกับ        ทะเลอ่าวไทยแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเทศบาลส่วนอื่นๆ

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร (33) อำนาจหน้าที่ (15) ติดต่อเทศบาล (1089)
แผนที่เทศบาล (2643) โครงสร้างเทศบาล (7837) วิสัยทัศน์และพันธ์กิจ (2350)
ตราสัญลักษณ์ (2833)