Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลคลองใหญ่คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลคลองใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งเป็นพนักงงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)ฯประกาศ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งเป็นพนักงงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)ฯ
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักจ้างประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ดูทั้งหมด

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ. จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ. จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP Network จำนวน 16 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP Network จำนวน 16 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งวดที่ 2)ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งวดที่ 2)

ดูทั้งหมด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการปลููกผักสวนครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการปลููกผักสวนครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2561การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2561
ราคากลางจัดซื้อตู้และระบบควบคุมปิด-เปิด ระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบอัตโนมัติราคากลางจัดซื้อตู้และระบบควบคุมปิด-เปิด ระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบอัตโนมัติ
ราคากลางเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยราคากลางเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดินเท้าซอยวรรณกิจสายล่าง ม.7ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดินเท้าซอยวรรณกิจสายล่าง ม.7

ดูทั้งหมด

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแม่ทับทิม
องค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอคลองใหญ่ ทั้งยังเป็นที่สักการะของพี่น้องชาวประมงของอำเภอคลองใหญ่และชาวเรือทั่วไป และจะมีงานสมโภชน์ประจำปีทุกๆปี
พระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ ปัจจันตคีรีเขตประชานาถพระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ ปัจจันตคีรีเขตประชานาถ
พระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ ปัจจันตคีรีเขตประชานาถ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ทรงนั่ง ซึ่งประดิษฐ์สถานบนเขาท่านก๋ง
ศูนย์ราชการรุณย์ สภากาชาดไทยศูนย์ราชการรุณย์ สภากาชาดไทย
เดิมชื่อว่า ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ตั้งอยู่ถนนตราด-คลองใหญ่ กิโลเมตรที่ ๔๘ ริมทางหลวงหมายเลข ๓
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณปี 2557 ซึ่งก็จะเป็นท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอคลองใหญ่ ในการเดินทางไปสู่ เกาะกูด และเกาะช้าง อีกทั้งการขนส่งสินค้าจากอาเซียน
หาดบานชื่นหาดบานชื่น
เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของอำเภอคลองใหญ่ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดต่างมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก ด้วยบรรยากาศ หาดทรายขาว และยาวที่สุดในแถบนี้
ตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็กตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็ก
ตั้งอยู่บ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก เป็นหมู่บ้านสุดชายแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา อยู่ปลายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)

ดูทั้งหมด

กระดานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

Q097803
2164/8
Q144843
1245/1
Q142445
1112/1
Q143222
1138/0
Q135160
2379/0
Q123331
1349/0
Q097805
1306/0

แผนพัฒนาสามปีแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสามปีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค 100% ทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันอุบัติทางถนน