Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ฝ่ายบริหาร

นามเรียกขาน: ทับทิม 1
ชื่อ-สกุล: นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล
ตำแหน่ง: นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่
นามเรียกขาน: ทับทิม 2
ชื่อ-สกุล: นายอนุพันธ์ เลิศสิทธิกุล
ตำแหน่ง: รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่
นามเรียกขาน: ทับทิม 4
ชื่อ-สกุล: นายสิทธิกร เลิศสิทธิกุล
ตำแหน่ง: เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่
นามเรียกขาน: ทับทิม 5
ชื่อ-สกุล: นายวีระศักดิ์ ประทีปาระยะกุล
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่