Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายโอฬาร สุทธิมาลย์
ตำแหน่ง: ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายอุตสาหะ บุญลพ
ตำแหน่ง: รองประธานสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายฉัตรนรินทร์ ฉัตรภูติ
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 1
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายณัฐวัฒน์ เลื่อนประไพ
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 1
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายมานพ ไชยศิริ
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 1
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายศิริชัย จงประกอบกิจ
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 1
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายศุภวัฒน์ ชวิทย์ฤทัยกุล
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 1
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายสุจินต์ สุขะ
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 2
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายสุภวัฒน์ คุ้มปลี
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 2
นามเรียกขาน: พลอยแดง 1
ชื่อ-สกุล: จ.อ.สุภัทร ศิลารัตนชัย
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 2
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายสุวิทย์ ฉัตรสุกิจ
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 2
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายอัครเดช สังข์ทอง
ตำแหน่ง: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 2