Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

กองช่าง

นามเรียกขาน: เพทาย 31
ชื่อ-สกุล: นายอดิเทพ โสจันทร์
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน (รักษาการ ผอ.กองช่าง)
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายยุคล แสงจันทร์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นามเรียกขาน: เพทาย 34
ชื่อ-สกุล: นายชุมพร อำนวยผล
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นามเรียกขาน: เพทาย 33
ชื่อ-สกุล: นายชัยณรงค์ เหมาะหมาย
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นามเรียกขาน: พลอยแดง 70
ชื่อ-สกุล: นายสันติชัย ไชยศิริ
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป