Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นามเรียกขาน: โกเมนท์ 1
ชื่อ-สกุล: จ่าเอกณัฐพงษ์ อำนวยศิลป์
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขฯ)
นามเรียกขาน: พลขับ 3
ชื่อ-สกุล: นายรุ่ง จิตต์ศรัทธา
ตำแหน่ง: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายสมพงษ์ แสนสวัสดิ์
ตำแหน่ง: พนักงานประจำรถขยะ
นามเรียกขาน: พลอยแดง 56
ชื่อ-สกุล: นายสุรสิทธิ์ เอิบภพ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำรถขยะ
นามเรียกขาน: พลอยแดง 62
ชื่อ-สกุล: นายสุพรรณ แสนสวัสดิ์
ตำแหน่ง: พนักงานประจำรถขยะ
นามเรียกขาน: พลขับ 6
ชื่อ-สกุล: นายบรรเลง มาทอง
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถขยะ
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นางมาลัย จงเจริญ
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นางสาวทัศนีย์ นารินคำ
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นางสายรุ้ง แสนสวัสดิ์
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายสุชาติ ขุยขำ
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
นามเรียกขาน: พลขับ 7
ชื่อ-สกุล: นายสมชาย ศิริเกษร
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายบุญลือ สิงหพันธ์
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายชาลี ชลาลัย
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายสาธิต ราชสมบูรณ์
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายวิเชียร สุขเสริม
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายบรรลือศักดิ์ สิริสาคร
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นางสาวมินตรา แซ่โหงว
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายณัฐพล สร้อยประเสริฐ
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายสาโรช เอิบภพ
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป
นามเรียกขาน:
ชื่อ-สกุล: นายนราทิป อินทอง
ตำแหน่ง: คนงานทั่วไป